ابزار کاربر

ابزار سایت


start

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
start [2016/01/28 13:10]
smmsadrnezh
start [2016/01/29 13:43] (فعلی)
خط 12: خط 12:
 {{داوری سوال-پنج فقط-خروجی}} {{داوری سوال-پنج فقط-خروجی}}
  
-{{scoreboard سوال_سه سوال_چهار ​سوال_پنج}}+{{scoreboard سوال-سه سوال-چهار}}
start.1453986608.txt.gz · آخرین ویرایش: 2016/01/29 13:43 (ویرایش خارجی)