ابزار کاربر

ابزار سایت


start

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
start [2016/01/25 04:01]
smmsadrnezh
start [2016/01/29 13:43] (فعلی)
خط 1: خط 1:
  
-پرسش شماره یک+Question One
  
 {{داوری سوال-سه برنامه-نویسی}} {{داوری سوال-سه برنامه-نویسی}}
  
-پرسش شماره دو+Question Two
  
-{{داوری ​سوال-چهار برنامه-نویسی java}}+{{judge سوال-چهار برنامه-نویسی ​language=java}}
  
-پرسش شماره سه+Question Three
  
-{{داوری سوال-پنج فقط خروجی}}+{{داوری سوال-پنج فقط-خروجی}} 
 + 
 +{{scoreboard سوال-سه سوال-چهار}}
start.1453694489.txt.gz · آخرین ویرایش: 2016/01/29 13:43 (ویرایش خارجی)