ابزار کاربر

ابزار سایت


start

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
start [2016/01/19 08:53]
smmsadrnezh
start [2016/01/29 13:43] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-[[راهنمای استفاده]] 
  
 +Question One
  
-{{داوری ​salam32 ​برنامه-نویسی}}+{{داوری ​سوال-سه ​برنامه-نویسی}}
  
-سوال یک: ۱ به علاوهٔ ۱.۵ چند می‌شود؟+Question Two
  
-{{داوری salam فقط-خروجی}}+{{judge سوال-چهار برنامه-نویسی language=java}}
  
-سوال دو: کد مورد نظر را ارسال نمایید.+Question Three
  
 +{{داوری سوال-پنج فقط-خروجی}}
  
- +{{scoreboard ​سوال-سه ​سوال-چهار}}
-{{داوری ​سوال-سه ​برنامه-نویسی}}+
start.1453193622.txt.gz · آخرین ویرایش: 2016/01/29 13:43 (ویرایش خارجی)